Top 9 van voordelen van het stellen van een diagnose

De laatste tijd horen we van de onwetende buitenwereld vaak dat men gelooft dat de diagnose ADHD te vaak gesteld wordt. Dat het slechts een modeverschijnsel is waarbij een druk of snel afgeleid kind veel te makkelijk het etiket ADHD op zijn voorhoofd geplakt krijgt. De werkelijkheid is echter anders: de diagnose ADHD wordt vermoedelijk nog zelfs te weinig gesteld, omdat ouders er tegenop zien om hun kind al zo jong medicatie te geven. Vooral jongens krijgen de diagnose omdat er te weinig zicht is op deze problemen bij meisjes. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat ADHD net zo frequent bij meisjes voorkomt. Het wordt vaak over het hoofd gezien, omdat veel meisjes de hyper-component missen, waardoor ze minder impulsief gedrag laten zien.

ADHD komt voor bij 3-5% van de kinderen onder de 16 jaar en bij 1-3% van de jongvolwassenen vanaf 17 jaar. Volgens Nederlands onderzoek is het aantal kinderen met ADHD de afgelopen 20 jaar niet toegenomen, maar wordt het beter herkend door ouders, hulpverleners en leerkrachten, waardoor het aantal behandelde kinderen sterk is gestegen. Daarnaast komt ADHD veel voor bij jeugdcriminelen. En hoewel er geen rechtstreeks verband is aangetoond tussen ADHD en criminaliteit, zijn het vaak de bijkomende gedragsproblemen en verslavingsproblemen die de kans op criminaliteit verhogen.

Een kind met ADHD heeft veel meer dan gemiddeld misluk-ervaringen. Dat is niet best voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van een zich ontwikkelend kind. Een laag zelfbeeld is een risicofactor voor de ontwikkeling van verslavingsproblemen. Het is dus belangrijk om deze problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, waardoor erop geanticipeerd kan worden.

Waarom is een diagnose zo belangrijk?

De behandelmethoden van ADHD zijn effectief

 

De meest effectieve behandeling bestaat uit voorlichting aan degene met ADHD en familie over de kenmerken van ADHD, de neurobiologische achtergronden, de gevolgen voor het functioneren, de comorbiditeit en de volgorde van behandeling van de stoornis. Bij kinderen volgt ouderbegeleiding, gedragstherapie en medicatie en bij volwassenen coaching, cognitieve gedragstherapie en medicatie. De rol van de huisarts bestaat uit signaleren, verwijzen en na afloop overname van de medicamenteuze behandeling.

Ook andere behandelvormen, zoals neuro¬feedback, beweging, coaching en mogelijk voeding kunnen helpen bij enerzijds behandeling, en anderzijds bij preventie van ontwikkeling van verslavingsproblemen.

9 Voordelen van de diagnose ADHD voor jou en je kind

 

  1. Aanvaarding ADHD
  2. Hulp en begeleiding staan paraat
  3. Middelen misbruik wordt tegengegaan
  4. Kans op verkeersongelukken verkleint
  5. Grotere kans op slagen van een relatie
  6. Kleinere kans op werkproblemen
  7. Functioneren op eigen intelligentieniveau
  8. Betere gezondheid
  9. Beter kunnen anticiperen op comorbiditeit

 

1. Aanvaarding ADHD

Pas sprak ik een vader, die maar niet kan accepteren dat zijn zoon een stoornis heeft (in dit geval PDD-NOS en waarschijnlijk ook ADHD). Naast deze stoornissen is het kind zwakbegaafd, wat het niet gemakkelijker maakt. Hij vertelde me dat hij niet trots kan zijn op zijn zoon en zich eigenlijk voor hem schaamt. Hij was zich er terdege van bewust dat hij zijn gevoel overbracht op zijn zoon en dat het kind daardoor een laag zelfbeeld had.

Deze vader had hoge verwachtingen gehad van zijn zoon en kon zich er niet bij neerleggen dat het anders liep dan gehoopt. Hij projecteerde zijn verwachtingen zozeer op zijn zoon, dat beiden gefrustreerd waren en een gezonde vader-zoon relatie niet tot stand kwam. Wanneer jij het probleem aanvaard hebt, verhoogt het zelfbeeld van het kind vanzelf omdat het weet dat jij achter hem staat. Het krijgt de kans om positieve ervaringen op te doen.

Een belangrijk onderdeel van aanvaarding is verdieping in de problematiek, waardoor je inzicht en begrip verbeteren. Daardoor zal je je verwachtingen die je aan je kind bijstellen, waardoor je hem of haar anders zult gaan benaderen. Je zult zien dat je kind daarvan opbloeit.

2. Hulp en begeleiding staan paraat

Door een diagnose worden deuren geopend naar hulp en begeleiding. Scholen werken vaak pas mee aan oplossingen wanneer er een diagnose is.

3. Middelen misbruik wordt tegengegaan

Wanneer een kind eenmaal een diagnose heeft en goed ingesteld is op zijn medicatie of andere behandelingen zijn goed aangeslagen, zal het zich minder snel vergrijpen aan drugs en alcohol. Deze middelen zorgen voor rust in hun hoofd. De kans op middelenmisbruik wordt kleiner met een diagnose. In de verslavingszorg hebben 23% van de jongvolwassenen ADHD.De meesten zijn pas laat gediagnosticeerd of krijgen de diagnose pas wanneer ze eenmaal opgenomen zijn in een kliniek. Een vroege diagnose kan voorkomen dat jouw kind in de dure en inadequate verslavingszorg terecht komt.

4. Kleinere kans op verkeersongelukken

De statistiek heeft uitgewezen dat jongvolwassenen met ADHD vaker verkeersongelukken veroorzaken dan zij die geen ADHD hebben. Hierin speelt impulsiviteit een grote rol. Er wordt eerst gehandeld en daarna pas nagedacht. Wanneer deze jongvolwassenen goed ingesteld zijn op medicatie of effectieve therapiën hebben gedaan, verkleint dat de kans op verkeersongelukken.

5. Grotere kans op slagen van relaties

Hetzelfde geldt voor de kans op het slagen van een relatie

6.  Kleinere kans op problemen op het werk

De kans dat er problemen ontstaan op het werk is kleiner met een goede behandeling. De daarmee samenhangende vergrootte kans op ontslag wordt eveneens verkleind.

7. Functioneren op eigen intelligentieniveau

Een ADHD-er hoort zijn leven lang: “je kunt het wel, als je maar beter je best doet”. Kinderen die behandeld worden en zijn, kunnen vaak beter leren- en zullen later een opleiding kiezen die aansluit – op hun intelligentieniveau.

8. Betere gezondheid

Mensen met ADHD hebben vaak een slechtere gezondheid en lijden vaker dan mensen zonder ADHD aan overgewicht. Wanneer niet bekend is dat deze mensen ADHD hebben, is het erg lastig om van dit overgewicht af te komen met een dieet alleen. Door verandering van het gedrag door medicatie krijgen deze mensen weer grip op hun eetgedrag, worden energieker en gaan meer bewegen.

9. Beter kunnen anticipateren op comorbiditeit

Een andere belangrijke reden om een vroege diagnose te laten stellen is dat je kunt anticiperen op bijkomende problemen, zoals dyslexie, dyscalculie, PDD-NOS, CD, ODD, etc. Dit zijn veelvoorkomende stoornissen die in combinatie met ADHD voorkomen. ADHD komt maar in een klein percentage van de gevallen alleen voor.

Hoewel in talloze publicaties het succes van farmacologische interventies bij ADHD wordt beschreven, is medicatie niet het wondermiddel voor ADHD dat alle problemen oplost. Het kan enorm helpen, maar de onderliggende stoornis gaat er niet van over. En er blijven situaties bestaan waarbij de persoon met ADHD last ondervindt van de stoornis.

 

Tenslotte

Het ontkennen van ADHD leidt niet tot verdwijning ervan, maar tot verschuiving van het probleem naar inadequate en dure zorg, zoals bijvoorbeeld de verslavingszorg.

Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties op dit artikel. Misschien dat jij nog meer voordelen ziet van een diagnose. Laat je berichtje dan hieronder achter. Ik reageer vrijwel altijd!

Hartelijke groet, Barbara