Barbara Zijta

Barbara, Coach & MediatorIn 2012 heeft Barbara haar bedrijf opgericht. Zij is een ervaren coach die haar coachgereedschappen inzet om haar cliënten in beweging te laten komen. Gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect. Samen met haar cliënt onderzoekt zij de knelpunten en zal de cliënt zijn of haar doelen gaan bepalen. Zij creëert een omgeving waar de cliënt in alle veiligheid de veranderingen kan inzetten die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Barbara begon als coach voor mensen die in hun relatie met AD(h)D te maken hebben en daar tegen specifieke issues aanlopen. Gaandeweg is zij zich daarnaast gaan richten op relatie coaching, waarbij geen sprake is van een diagnose. Het gaat Barbara om de mens achter een eventuele diagnose. Wie is deze persoon? Wat zijn zijn* drijfveren, kwaliteiten, normen, waarden en overtuigingen? Op welke manier wordt zijn gedrag bepaald en wat is er nodig om ander gedrag te leren.

Naast relatie coaching is Barbara er ook voor de begeleiding van cliënten bij het plannen en organiseren van hun leven, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Sinds 2023 is Barbara ook registermediator, een beroep dat dicht bij coaching ligt qua onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit. Het doel is cliënten in een conflictsituatie dichter bij elkaar te brengen, zodat zij met elkaar naar oplossingen van hun conflict kunnen zoeken. Conflicten tussen buren, familie en op de werkvloer tussen collega’s zijn de gebieden waarop Barbara werkt.

Barbara is aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches en de MfN, de Mediators federatie Nederland.

* Voor het gemak is deze tekst opgemaakt in de mannelijke persoonsvormen. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of ‘hen’ gelezen worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de bezittelijk voornaamwoorden